8 laptop mỏng nhẹ đang bán tại Việt Nam

8 laptop mỏng nhẹ đang bán tại Việt Nam

Các mẫu laptop mỏng nhẹ như MacBook Air M2, LG Gram 14… không chỉ đẹp mà còn có cấu hình đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
VnExpress RSS

Xem đầy đủ bài này…