Hai tháng siêu AI ChatGPT khuấy đảo thế giới

Hai tháng siêu AI ChatGPT khuấy đảo thế giới

ChatGPT đang càn quét các lĩnh vực của đời sống và được gọi là siêu AI bởi khả năng trả lời câu hỏi, viết văn, dựng kịch bản… theo ý người dùng.
VnExpress RSS

Xem đầy đủ bài này…