Twitter chặn ứng dụng bên thứ ba

Twitter chặn ứng dụng bên thứ ba

Twitter xác nhận không còn cho phép nhà phát triển bên thứ ba tạo ra ứng dụng, dịch vụ dành cho người dùng mạng xã hội của mình.
VnExpress RSS

Xem đầy đủ bài này…